Antifeixistes.org

Tota la informació sobre l'extrema dreta al País Valencià

Acte de presentació de la Comissió de la Veritat

Acte de presentació de la Comissió de la Veritat sota la presidència d’honor del vicepresident de la Comissió Europea i responsable de Seguretat i Justà­cia, Franco Frattini.

Dissabte 10 de febrer de 2007 a les 19 h ores al Palau de Congressos de València, Auditori, 1COMISSIÓ DE LA VERITAT

Entitats integrants: Acció Cultural de Paà­s Valencià , Centre d’Estudis de la Maà§oneria Espanyola, Fòrum per la Memòria del Paà­s Valencià , Centre UNESCO, Comissió de la Dignitat, Fundació Cultura de Paz, Memorial Democrà tic, Tribunal Permanent dels Pobles, Acció dels Cristians per l’ Abolició de la Tortura.

Presentació:

Rosanna Pastor Intervencions de: Danielle Mitterrand, presidenta de l’Associació France-Libertés
Francesco Cossiga, ex president de la Repàºblica d’ Ità lia

Actuació :

El Cant dels Ocells

Intervencions d’adhesió des de:

– Sud-à frica de Mons. Desmond Tutàº, arquebisbe de Sud-à frica. Parà­s de Jorge Sempràºn, escriptor y ex ministre de Cultura del Govern espanyol (1988-1991). Lisboa de Mario Soares, ex president de la Repàºblica de Portugal . Brussel•les de Franco Frattini, vicepresident de la Comissió Europea i responsable de Seguretat i Justà­cia.

Lectura del text de constitució de la Comissió de la Veritat, a cà rrec de Piero Basso, membre del Tribunal Permanent dels Pobles amb seu a Milà , y signatura de les personalitats i entitats col•laboradores
Intervenció dels representants de la Comissió de la Veritat:
• Gabriel Jackson, historiador
• Alfons López Tena, membre del Consell General del Poder Judicial d’Espanya
• José Antonio Ferrer Benimeli, historiador i director del Centre d’Estudis de la Maà§oneria Espanyola

Federico Mayor Zaragoza, president de la Fundació Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO
Interpretació de
” Campanades a Mort “,
per Lluà­s Llach acompanyat per l’
Agrupació Artà­stica Musical de Dénia
i l’ Orfeó Navarro Reverter de València ,
en memòria y homenatge de les persones soterrades a les Fosses Comunes del cementeri de València
y de totes les và­ctimes del franquisme.

Aforament limitat per estricte ordre de reserva. Per a assistir a l’acte, caldrà confirmar la reserva telefònicament .
Entrades i informació al telèfon 96 315 77 99 o a la web www.acpv.cat
Coordina Acció Cultural del paà­s Valencià i Arxiu de la Memòria. Edifici Octubre. C/. Sant Ferran, 12. 46001 València. Tel. 96 315 77 99. Web www.acpv.cat

La COMISSIÓ DE LA VERITAT,
la primera d’aquestes caracterà­stiques a tot l’estat, naix seguint les recomanacions del Consell d’Europa, arran de la descoberta de les Fosses Comunes del cementeri de València, amb la voluntat de recuperar la memòria d’un passat recent que encara es projecta sobre el nostre present i que determinarà també la construcció del nostre futur a curt termini. El seu principal objectiu és la investigació historiogrà fica dels anys que van seguir a la Guerra Civil, els de la repressió de la immediata postguerra i els llargs i foscs anys del franquisme sense obviar cap aspecte: DES DELS CAMPS DE RECLUSIÓ A LES PRESONS, PASSANT PER LES DEPURACIONS IDEOLà’GIQUES, LES DESAPARICIONS I L’EXILI. PER QUàˆ LA HISTà’RIA NO DESAPAREGA amb els darrers i escassos testimonis que queden i per què en un futur no es repetisquen els errors del passat.

Fà’RUM PER LA MEMà’RIA DEL PAà?S VALENCIà€

Més info: forumperlamemoria@nodo50.org www.forumperlamemoria.org